[Link]
Info om Covid-19|Finn butikk|Kundeservice
Informasjon til våre kunder om COVID-19

De fire C'er

Carat, Colour, Clarity & Cut er de fire faktorer som bestemmer verdien av en diamant.

Disse omtales gjerne som de 4 C’er.

Bli med videre og lær mer om de 4 C'er og hva som gir hver enkelt diamant sine kjennetegn og særpreg!

 

 

Carat - Vekt

Størrelsen på en diamant fastsettes ut fra stenens vekt med betegnelsen carat (ct). 1ct = 0,2 gram. En 5 ct diamant veier med andre ord et gram. Jo større en diamant er, jo sjeldnere er den.

Størrelse er en viktig faktor ved verdifastsettelsen, men man skal også huske de andre 3 c-ene som alle påvirker verdifastsettelsen av diamanten.

Colour - Farge

Den vi anser som den mest vanlige diamanten er den hvite, fargeløse diamanten. Hvite diamanter deles inn etter en skala som viser hvor fargeløs eller gultonet diamanten er. Til hvitere, mer fargeløs diamanten er, til mer sjelden er den. Nederst på hvithetsskalaen får diamanten gultoner. (Se tabellen)

 

Diamantene du ser nederst på skalaen her er i svake gultoner. Diamanter som er gulere enn Z på hvithetsskalaen, går over i det vi kaller fancy farger. Diamanter finnes nemlig i alle farger og nyanser, som sort, gul, rosa, rød, grønn, blå og brun. Når det gjelder fancy farger kommer verdien av det helt motsatte enn de hvite diamantene, nemlig mest mulig farge.

Internasjonale betegnelser

Norske betegnelser

Forklaring

D-E

River

Usedvanlig hvit

F-G

Top Wesselton

Sjeldent hvit 

H

Wesselton

Hvit

I

Top Crystal

Meget lett tonet hvit

J

Crystal

Lett tonet hvit

K

Top Cape

Tonet hvit

L

Top Cape

Tonet hvit

M-Z

Cape

Tonet gul

Clarity - Klarhet

En diamant fullstendig fri for indre og ytre uklarheter er uhyre sjelden. Nesten alle diamanter har uklarheter eller inneslutninger i seg. Uklarheter eller inneslutninger i en diamant er en naturlig forekomst, og oppstår når diamanten dannes. De blir gjerne kalt naturens fingeravtrykk på diamanten, og gjør hver sten unik!

Klarheten på diamanten fastsettes under lupe med 10x forstørrelse og bestemmes utfra fire faktorer; størrelsen på uklarhetene, antall uklarheter, plasseringen og fargen på de. Den vanligste uklarheten er små sorte flekker av karbon. Klarheten benevnes på følgende måte, og beskriver observasjon gjort av et trenet øye. (Se tabellen)

Internasjonale betegnelser

Norsk forklaring

Hva kan vi se?

FL

Flawless

Fri for indre og ytre uklarheter

Helt ren diamant, sett med lupe for et trenet øye

IF

Internally Flawless

Fri for indre uklarheter

Helt ren innvendig, sett med lupe for et trenet øye

VVS

Very Very Slightly Included

Meget, meget små uklarheter

Svært vanskelig å se med lupe, for et trenet øye

VS

Very Slightly Included

Meget små uklarheter

Vanskelig å se med lupe, for et trenet øye

SI

Slightly Included

Små uklarheter

Usynlige for det blotte øyet, ses med lupe for et trenet øye

P1

Pique 1 - Included

Små synlige uklarheter

Vanskelig å se med det blotte øyet, kan ses med lupe

P2

Pique 2 - Included

Synlige uklarheter

Synlige for det blotte øyet

Cut - Slip 

Den siste c-en står for cut og er den eneste av de fire c-ene som er direkte påvirket av mennesker. Cut betyr hvordan diamanten er slipt. Diamantens skjønnhet og verdi måles ut ifra dens evne til å reflektere lys, og slipegraden avgjør lysrefleksjonen i stenen. Når en diamant er slipt riktig stråler den i alle regnbuens farger. Diamantsliping er et enormt presisjonsarbeid – en liten unøyaktighet påvirker diamantens lysrefleksjon og gjør at stenen mister en del av sin ild og briljans.

Slipingen består av to hovedelementer; proporsjoner og slip. Figurene nedenfor viser hvilken innvirkning proporsjoner har på lysrefleksjonen i tre brilliantslipte diamanter.

Stenen til venstre har optimal symmetri; lyset som kommer inn gjennom stenens overflate, kastes frem og tilbake inne i stenen, og reflekteres ut igjen gjennom overflaten (rett tilbake til øyet vårt). Diamanten i midten er for dyp og den til høyre er for flat, lyset finner da andre veier enn tilbake til øyet. Og diamanten fremstår da litt tam.

Den mest vanlige slipeformen som blir brukt er rund brilliant med 57 eller 58 fasetter som er plassert nøyaktig symmetrisk ovenfor hverandre. Denne slipeformen antas å være den beste for å skape et perfekt strålespill i stenen. Diamanter slipes etter en matematisk formel, og figuren under viser hvordan de ulike delene, proporsjonene, fasettene og vinklene jobber sammen, for å skape perfekt anatomi.

Diamantens slip graderes ut fra en skala, etter hvor god slip, symmetri og polering diamanten har.

Slipgraden påvirker diamantens utseende i veldig stor grad, en dårlig slip kan ødelegge en ellers fin diamant, og den fremstår tam og uten den briljansen man er ute etter.

Dette er GIA standard skala for vurdering av slipens kvalitet:

 

Diamantene på bildet her viser deg resultatet av slip i ulike kvalitetsgrader.

Fra venstre mot høyre, Poor, Good og Excellent Cut. Det er tydelig mer briljans og mer liv i diamanten til høyre som har en perfekt slip!

For å kunne vite hva slags diamant du kjøper er alle diamanter i Bjørklund merket med carat, farge og klarhet. Dette vises på denne måten:

0,10ct w/si   

0,10 ct = carat; vekten på diamanten, viser totalvekt om det er flere diamanter.

w (H -Wesselton) = diamantens farge; hvit
si (slightly included) = diamantens klarhet; små inneslutninger

På større diamanter vil det alltid følge med et sertifikat som gir deg alle spesifikasjoner.

Lykke til med ditt diamantkjøp.

Vi hjelper deg å lykkes med gavene

Gratis hjemlevering!
Raskt, trygt og enkelt.

Gratis hjemlevering! Raskt,
trygt, og enkelt.

klarna visa mastercard posten
Copyright © 2020 Bjørklund Norge