[Link]
Finn butikk|Kundeservice
Informasjon til våre kunder om COVID-19

Medlemsvilkår og -betingelser

MEDLEMSVILKÅR FOR
BJØRKLUNDFORDELSKLUBB


1.6 Generelt

Bjørklund fordelsklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av Bjørklund Norge AS sine butikker (heretter kalt “Bjørklund”), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Bjørklund fordelsklubb eies og drives av Bjørklund Norge AS. Medlemmer av Bjørklund fordelsklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Bjørklund fordelsklubb samtykker medlemmet til å motta e-post og/eller SMS fra Bjørklund. Medlemmet kan når som helst melde seg av denne dialogen. Hvordan medlemmet melder seg av dialogen kommer tydelig fram av all e-post og SMS, og gjelder den enkelte kanal. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet ev. melder seg ut av Bjørklund fordelsklubb (se for øvrig punkt 3).

2.6 Personvern

Ved å melde seg inn i Bjørklund fordelsklubb samtykker medlemmet til at Bjørklund registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet, dens aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Bjørklund fordelsklubb. Bjørklund er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasset kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Bjørklund sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom medlemmet ønsker innsyn i de personopplysningene Bjørklund har, eller dersom medlemmet ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan medlemmet kontakte Bjørklund (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen lenger ned.

3.6 Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 20. april 2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Bjørklund fordelsklubb. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen fra medlemmets side rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene. Bjørklund forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Bjørklund fordelsklubb. Endringer vil bli kommunisert på bjorklund.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til post@bjorklund.no. Bjørklund forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Bjørklund fordelsklubb. Dersom Bjørklunds fordelsklubb-program må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Bjørklund fordelsklubb-program uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Bjørklund kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4.6 Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Bjørklund å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

5.6 Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6.6 Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Bjørklund Norge AS

v/Bjørklund fordelsklubb

post@bjorklund.no

Brobekkveien 38
0598 Oslo

 

PERSONVERNERKLÆRING


 

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Du finner også informasjon om dine rettigheter.  

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for være fult navn eller adresse, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og andre digitale og analoge spor som identifiserer deg som person.

Hvem har ansvar for behandling av dine personopplysninger?

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven og EUs databeskyttelsesdirektiv. Det er Bjørklund Norge AS som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler (behandlingsansvarlig). Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Bjørklund Norge AS
Brobekkveien 38
0614 Oslo

Org. nr. 992 279 567

Hva slags opplysninger samler vi inn og hvorfor gjør vi det?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn og bruke dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene, hvilke opplysninger dette typisk er og hva formålet er. Vi har også tydeliggjort behandlingsgrunnlaget.

Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Ved kjøp og kundeservice

 • kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • betalingsinformasjon og betalingshistorikk
 • kredittinformasjon
 • bestillingsinformasjon
 • Tekniske opplysninger om enheten som brukes (datamaskin, mobiltelefon etc.)

 

 

Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

I tillegg brukes alle data til dataanalyse eller i markedsøyemed som personifisert markeds og salgskommunikasjon eller finne nye kundegrupper. 

Formålet med behandlingen er å kunne gjennomføre kjøpsavtalen og håndtere kundeservice. Grunnlaget for behandlingen er dels at det er nødvendig for å overholde en avtale med deg, og dels fordi det er nødvendig for å forfølge vår berettigede interesse i å kommunisere effektivt med deg slik at vi kan yte våre tjenester best mulig.

Ved oppretting av konto eller innmelding i Bjørklund Fordelsklubb

Hvis du oppretter Min side eller er medlem i Bjørklund Fordelsklubb, vil vi behandle personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med kontoen eller medlemskapet som f. eks.

 • Navn
 • e-postadresse
 • Postadresse
 • Kjønn
 • fødselsdato
 • Kjøpshistorikk
 • Tekniske opplysninger om enheten som brukes (datamaskin, mobiltelefon etc.)

 

 

For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret. 

Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

For medlemmer i Bjørklund Fordelsklubb benyttes også opplysningene til følgende:

 • For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

 • For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil i Bjørklund Fordelsklubb godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

 • Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og informasjon fra www.bjorklund.no kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

I tillegg brukes alle data til dataanalyse eller i markedsøyemed som personifisert markeds og salgskommunikasjon eller finne nye kundegrupper. 

Formålet er å kunne levere de tjenester som følger av slikt medlemskap på best mulig måte. Grunnlaget for behandlingen er dels at det er nødvendig for å overholde en avtale med deg, og dels fordi det er nødvendig for å forfølge vår berettigede interesse i å kommunisere effektivt med deg slik at vi kan yte våre tjenester best mulig.

 

Nærmere informasjon om Bjørklund Fordelsklubb finner du på www.bjorklund.no, der det også kan fremkomme ytterligere opplysninger rundt personvern.

Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. Av kilder vi får opplysninger fra kan nevnes www.bjorklund.no, Nosto og POS (butikkdatasystem). For fullstendig oversikt kontakt post@bjorklund.no.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kunde- eller abonnementsforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Behandlingsgrunnlaget er i slike tilfeller avtale.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev eller SMS, kan du allikevel når som helst melde deg av ved å:

 • klikke på "Avmeld " - koblingen i bunnteksten i alle våre nyhetsbrev
 • bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en.
 • sende en e-post til post@bjorklund.no

Selv om du velger å ikke motta markedsføring, vil vi fremdeles kunne sende deg informasjon av betydning for medlemskapet (som f.eks. endringer i medlemsvilkår) så lenge du er medlem.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i nyhetsbrevet du har mottatt.

 

Nettsidetrafikk og analyse – informasjonskapsler/cookies

Bjørklund henter, samler og analyserer brukerdata, trafikk og handlinger som foretas på vår nettside. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Internet Explorer etc.), operativsystem (Windows etc.), interaksjon med reklame (f.eks. klikk) samt hvilke sider du har sett på. Slik analyse foretas gjennom bruk av cookies, og vi kan bruke disse for å gi deg personlige produktanbefalinger og tjenester. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies.  Du kan lese mer om bruk av cookies, hvordan man kan trekke tilbake samtykke og endre instillingene i vår cookie policy, som du finner her: https://www.bjorklund.no/cookies

Øvrig bruk av personopplysninger

Vi bruker også nevnte personopplysninger til følgende formål:

 • For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • For å identifisere lignende kunder

Vi forsøker å finne kunder som ligner hverandre. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av rettslige forpliktelser og/eller vår berettigede interesse i å kommunisere effektivt med deg og hindre misbruk, slik at vi kan yte våre tjenester best og sikrest mulig.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Bjørklund Norge deler kun data med driftsselskap og/eller partner/løsningstilbyder i den hensikt å kunne gjennomføre ordreleveranse og kalle inn kunde til anbefalte serviceintervaller, garantihåndteringer og lignende i forbindelse med det kjøpte produktet.

All datautveksling og databehandling omfattes av inngått databehandleravtale mellom Bjørklund Norge, deres driftsselskap og leverandør av tredjepartsløsning.

 

Hvor lagres dine opplysninger?

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

 

Hvilke rettigheter har du?

Se også www.datatilsynet.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Rett til tilgang/innsyn

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt post@bjorklund.no og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.

Rett til oppdatering eller korrigering

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. Kontakt post@bjorklund.no.

Rett til å slette

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Bjørklund Norge når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner og da relatert til opplysninger som er nødvendige for å håndtere det aktuelle forholdet:

 • du har en pågående sak hos Kundeservice
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos Bjørklund, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

For å få dine data slettet, kontakt post@bjorklund.no

Rett til begrensning

Du har rett til å be om at Bjørklund Norge begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener Bjørklund har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du kan også klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Du finner alltid oppdatert personvernerklæring på våre hjemmesider. Ved større endringer vil vi kunne informere om dette særskilt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Bjørklunds personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss:

Bjørklund Norge As
Brobekkveien 38
0614 Oslo

Tlf. 22 72 85 50
E-post post@bjorklund.no

Org. nr. NO 992 279 567 MVA

Gratis hjemlevering!
Raskt, trygt og enkelt.

Gratis hjemlevering! Raskt,
trygt, og enkelt.

klarna visa mastercard posten
Copyright © 2020 Bjørklund Norge