MEDLEMSVILKÅR FOR
BJØRKLUNDFORDELSKLUBB


1.6 Generelt

Bjørklund fordelsklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av Bjørklund Norge AS sine butikker (heretter kalt “Bjørklund”), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Bjørklund fordelsklubb eies og drives av Bjørklund Norge AS. Medlemmer av Bjørklund fordelsklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Bjørklund fordelsklubb samtykker medlemmet til å motta e-post og/eller SMS fra Bjørklund. Medlemmet kan når som helst melde seg av denne dialogen. Hvordan medlemmet melder seg av dialogen kommer tydelig fram av all e-post og SMS, og gjelder den enkelte kanal. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet ev. melder seg ut av Bjørklund fordelsklubb (se for øvrig punkt 3).

2.6 Personvern

Ved å melde seg inn i Bjørklund fordelsklubb samtykker medlemmet til at Bjørklund registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet, dens aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Bjørklund fordelsklubb. Bjørklund er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasset kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Bjørklund sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom medlemmet ønsker innsyn i de personopplysningene Bjørklund har, eller dersom medlemmet ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan medlemmet kontakte Bjørklund (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen lenger ned.

3.6 Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 20. april 2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Bjørklund fordelsklubb. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen fra medlemmets side rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene. Bjørklund forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Bjørklund fordelsklubb. Endringer vil bli kommunisert på bjorklund.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til post@bjorklund.no. Bjørklund forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Bjørklund fordelsklubb. Dersom Bjørklunds fordelsklubb-program må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Bjørklund fordelsklubb-program uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Bjørklund kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4.6 Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Bjørklund å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

5.6 Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6.6 Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Bjørklund Norge AS

v/Bjørklund fordelsklubb

post@bjorklund.no

Brobekkveien 38
0598 Oslo

  • check_circle Kjøp på nett, bytt i butikk.
  • check_circle Gratis frakt over kr 500,-
  • check_circle Leveringstid: 1-4 virkedager
  • check_circle Klikk & Hent