Kjøpsvilkår


Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.bjorklund.no til forbrukere. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.bjorklund.no er bare tilgjenngelig på norsk.

 • For å kunne handle på www.bjorklund.no må du ha fylt 18 år.
 • Er du under 18 år kan du kun handle på postoppkrav eller betale ved levering.
 • Er du under 18 år kan du også få en foresatt til å foreta handelen for deg

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Selger er: og blir benevnt “vi” eller “oss”

 • FirmanavnBjørklund Norge AS
 • ForetningsadressePostboks 254, Alnabru
 • Postadresse: 0614 Oslo
 • Besøksadresse: Brobekkveien 38,0598 Oslo
 • Orgnr: 964 086 192
 • Telefon: 22 72 85 50
 • Telefaks: 22 72 85 79
 • E-mail: post@bjorklund.no

Kjøper er:
Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen
og blir benevn som “du”, “deg”, “din”eller “ditt”

Forbrukerkjøp er regulert i:

 

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt.11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre din opprinnelige bestilling gjeldende, såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 12.

 

PRISER OG BETALING

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling er fullført og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 100, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.

 

FRAKT OG LEVERING

Det er gratis frakt for kjøp over kr 500,-. Ved betaling og henting av varer i butikk vil det ikke påløpe seg noen kostnader i forsendelse uansett hvor mye du handler for.

Levering av produktene skjer 1-4 dager etter bestilling, i tillegg kommer da tid til forsendelse.Tid her er avhengig av normal postgang.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve å få heve avtalen.

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Last ned angrerettskjema her

 

REKLAMASJON OG GARANTI

Bjørklund kan med stolthet si at vi leverer kvalitetsprodukter, men det vil en sjelden gang kunne oppstå feil ved varene. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr. mail post@bjorklund.no eller brev.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjons- fristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Garanti Klokker

Alle våre klokker har 2 års garanti som er i henhold til norsk lov. Enkelte klokke leverandørene kan ha garanti som går ut over dette. Prosedyren om innmelding av feil er samme som med smykker. I noen tilfeller må leverandør/produsent kontaktes direkte.

Viktig å være oppmerksom på at følgende ikke dekkes av garanti:
– skade på krone
– knust/ripet glass
– fuktskader på klokker som ikke er vanntette (vanntett = 10 ATM, 100 M eller mer).
– fuktskader hvor funktionsknapper er anvendt under vann.
– skader som er forårsaket av feil vedlikehold, likegyldighet eller andre skader som ikke har sin årsak i material- eller produksjonsfeil.
– dersom batteri er byttet hos urmaker uten trykktest (krav om kvittering) dekkes ikke vannskader på 10 ATM + heller.
– skader forårsaket av inngrep av ikke-kvalifisert repartør.
– Klokken skal kan ikke bli prøvd reparert hos ekstern urmaker.
– skade på rem/lenke/urkasse dekkes aldri av garanti.


Kundeservice > Du er her: Kjøpsvilkår

 • check_circle Kjøp på nett, bytt i butikk.
 • check_circle Gratis frakt over kr 500,-
 • check_circle Leveringstid: 1-4 virkedager
 • check_circle Klikk & Hent